Maha Kaal Bhairava Stotram in English - Yam Yam Yam Yaksha Roopam

May 07 2017 Tags: Bhairav, Bhairavar, sanskrit, stotram

Maha Kaal Bhairava Stotram 'Yam Yam Yam Yaksha Roopam' is a very Powerful Stotram. One should chant or listen to this stotra to feel the vibes and energy of this stotram. Kala Bhairava is the fearful manifestation of Lord Shiva. The word Kala suggests that he is the controller of time and the word Bhairava suggests that he is the most terrible form. Though his form is fearful, Lord Kala bhairava is highly merciful to his devotees and worshipping Him shall bestow several benefits. Once you will listen to this stotram or starts chanting this you will feel the power within , enemies won't be able to stand in-front of person who chants this stotram. This invokes inner energies. This is indeed an super powerful stotram. 

Maha Kaal Bhairav stotram

Maha Kaal Bhairava Stotram

Aum Yam Yam Yam Yaksha Roopam Dash Dishi Viditam Bhoomi Kampaayamaanam.
Sam Sam Samhaar Moortim Shira Mukuta Jataa Shekharam Chandra Bimbam.
Dam Dam Deergha Kaayam Vikrita Nakha Mukham Jordhvaromam Karaalam.
Pam Pam Pam Paap Naasham Prannmat Satatam Bhairavam Shetrapaalam.

RaM RaM RaM rakta varnam, katikatitatanum Teekshna Danstra Karalam!
Gham Gham Gham Ghosha Ghosham GHa GHa Gha Gha Ghatitam GHarghaaram Ghoora naadham!
Kam Kam Kam Kaala Paasam Dhruka Dhruka Dhri kritam Jwalitam Kaamadeham!
Tam Tam Tam divya Deham, PraNA MATAM satatam, BHAIRAVAM KSHETRA PAALAM!!!

Lam Lam Lam Lam Vadantam la la la la Lalitam Dheergha Jehvaah Karalam!
Dhoom Dhoom Dhoom Dhoomra Varnam Spoota vekata mukham Bhaskaram Bheemaroopam,
Rum Rum Rum Roondamalam, ravitanum neyatam tamra netram karalam!
Nam Nam Nam NagnaBhoosham , PraNA MATAM satatam, BHAIRAVAM KSHETRA PAALAM!!!

Vam Vam vaayuvegam natajana sadayam Brahma saaram param tam
Kham Kham khadga hastam tribhuvana vilayam bhaskaram bheema roopam
Cham Cham chalitva chala chala chalita chaalitam bhoomi chakram
Mam Mam maayi roopam pranamata satatam bhairavam kshetra paalam

Sham Sham Sham Shankha Hastam, Sasi kara dhavalam, Mooksha Sampoorna Tejam!
Mam Mam Mam Mam Mahantam, Kula macula kulam Mantra Guptam Sunityam!
Yam Yam Yam Bhootanadham, Kili Kili Kalitam Baalakeli Pradhanam,
Aam Aam Aam Aantariksham , PraNA MATAM satatam, BHAIRAVAM KSHETRA PAALAM!!!

Kham Kham Kham Khadga Bhedam, Visha Mamruta Mayam Kaala Kaalam Karalam!
Ksham Ksham Ksham Kshepra Vegam, Daha Daha Dhanam, Tapta Sandeepya Maanam,
Houm Houm HoumKaara Nadam, Prakatita Gahanam Garjitai Bhoomi Kampam,
Vam Vam Vam Vaala Leelam, PraNA MATAM satatam, BHAIRAVAM KSHETRA PAALAM!!!

Sam Sam Sam Siddhi Yogam, Sakala guna makham, Deva Devam Prasannam,
Pam Pam Pam Padmanabham, HariHara Mayam,Chandra SuryaAgni Netram,
Aim Aim AIshwarya nadham, Sata ta bhaya haram,Poorvadeva Swaroopam,
Roum Roum Roum Roudra Roopam, PraNA MATAM satatam, BHAIRAVAM KSHETRA PAALAM!!!

Ham Ham Ham Hamsayaanam, Hapitakala Hakam, MuktaYogaatta haasam,
Dham Dham Dham Netra roopam, Seramukuta Jatabandha BandhAagra Hastam!
Tam Tam Taankaa nadham, Trida salata la tam, Kaama Garvaapa Haram,
Bhrum Bhrum Bhrum BHootanadham, PraNA MATAM satatam, BHAIRAVAM KSHETRA PAALAM!!! 

Related Posts← Older Posts Newer Posts →

Download our mobile app today !

To add this product to your wish list you must

Sign In or Create an Account

Back to the top
Global Shipping We deliver all around Globe
Easy Returns No questions asked 7 days return policy
Secure Checkout 100% Secure Payment Gateway
Paypal Accepted Pay for your orders through Paypal